Библиотечное превью

Социально значимые издания, поступившие в фонд библиотеки

Адамушко, В.И. Современная геральдика Беларуси / В.И. Адамушко, М.М. Елинская; Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. — 536 с.

Издание посвящено современным геральдическим символам Республики Беларусь. В книге приводятся подробное описание и история создания гербов и флагов 197 административно территориальных и территориальных единиц Беларуси, среди которых Государственные Герб и Флаг, гербы и флаги областей, районов, а также городов, городских поселков и некоторых деревень.

Издание награждено дипломом 2-й степени в номинации «Золотые скрижали» Национального конкурса «Искусство книги — 2013».

Беларусь. Этнічныя супольнасці / А.В. Гурко [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 164 с.

Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар, цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і пра этнічныя групы, якія стварылі свае дыяспары ў Беларусі ў ХХ ст.: азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі здымкамі. Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных структур усіх узроўняў, выкладчыкаў і студэнтаў, настаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці.

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 10. Віцебская вобласць.    Кн. 3 / рэдкал.: В.У. Ваніна (гал. Рэд.) [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры” Выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 592 с.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым лікутых, якія цяпер перасталі існаваць. Трэцяя кніга  10-га тома выдання прысвечана населеным пунктам Дубровенскага, Лепельскага, Лёзненскага і Мёрскага раёнаў Віцебскай вобласці.

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 10. Віцебская вобласць.    Кн. 4 / рэдкал.: В.У. Ваніна (гал. Рэд.) [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры» Выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 776 с.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, якія цяпер перасталі існаваць. Чацвёртая кніга 10-га тома выдання прысвечана населеным пунктам Пастаўскага, Полацкага, Расонскага і Сенненскага раёнаў Віцебскай вобласці.

Марзалюк, И.А. 100 лет БССР. Реалии и мифы / И.А. Марзалюк. — Минск: Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 200 с.

С конца 1980-х годов во времена перестройки и гласности на читателя через СМИ и книги хлынул поток недоступной ранее информации по истории Беларуси, в частности, по ее советскому периоду. Наряду с правдивыми, достойными внимания сведениями появилось и немало тенденциозных, а нередко и лживых измышлений, так называемых мифов. В этой книге И.А. Марзалюк, доктор исторических наук, член корреспондент НАН Беларуси, профессор, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в популярной форме рассматривает и опровергает эти мифы, мешающие адекватно воспринимать историю нашей страны. В основу книги легли 24 публикации в газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2019 году в форме бесед с корреспондентом М. Осиповым. Книга будет полезной для широкого круга читателей, взрослых и школьников — всех, кто интересуется историей Беларуси.

Півавар, М.В. Сядзібы Віцебшчыны: давед. / М.В. Півавар. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 256 с.

У даведніку падаюцца звесткі пра гісторыю, архітэктуру, сучасны стан сядзіб Віцебскай вобласці. Прыводзяцца звесткі пра ўладальнікаў, архітэктараў, падаецца кароткі гістарычны экскурс, раскрываюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця сядзіб у ХVІІІ—ХХ стст. Кніга будзе карысная супрацоўнікам аддзелаў культуры, спорту і турызму райвыканкамаў, турыстычных фірм, архітэктарам, настаўнікам гісторыі, арганізатарам выхаваўчай работы ў навучальных установах, краязнаўцам, навучэнцам і ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси = Sembjls of Belarus / склад.: В.А. Тыворская , В.А. Дудко. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 224 с.

Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны.


Нашы часопісы ў дапамогу настаўніку беларускай мовы і літаратуры

Сёння, у час інфармацыйных тэхналогій немагчыма абысціся без самаадукацыі. Самаадукацыя – гэта форма індывідуальнай дзейнасці настаўніка, матываваная прафесійнымі патрэбамі і інтарэсамі, накіраваная на набыццё неабходных ведаў, уменняў і навыкаў, іх пастаяннае ўдасканаленне, а таксама на развіццё прафесійна значных якасцей. Часопісы рэгулярна знаёмяць настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры з апошнімі інавацыямі ў методыцы выкладання прадмета, садзейнічаюць павышэнню прафесійнага ўзроўню, спрыяюць паспяховай, цікавай і змястоўнай прафесійнай дзейнасці. Вось і наша онлайн-выстава дазволіць Вам пазнаёміцца і выбраць часопіс для сябе.

«Беларуская мова і літаратура» – навукова-метадычны часопiс, які ўваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў. Артыкулы друкуюцца на беларускай мове. Мэтавая аўдыторыя: настаўнікi беларускай мовы і літаратуры, метадысты, іншыя работнікi сістэмы адукацыі, навукоўцы, пісьменнікi, студэнты, выкладчыкi вышэйшых навучальных устаноў. Для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры часопіс — надзейны i незаменны дапаможнік у працы. Ён ствараецца для настаўнікаў і самімі настаўнікамі. На яго старонках асвятляюцца пытанні моўнай і літаратурнай адукацыі, друкуюцца лепшыя метадычныя распрацоўкі ўрокаў беларускай мовы і літаратуры, матэрыялы круглых сталоў, тэсты, практычныя парады і заданні для падрыхтоўкі да алімпіяд рознага ўзроўню, асновы дысертацыйных даследаванняў у галiне педагагічных і філалагічных навук, нарматыўныя дакументы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Часопic «Беларуская мова і літаратура» з’яўляецца для настаўнікаў і прафесійнай трыбунай, дзякуючы якой яны могуць далучыцца да дыскусіі, абмеркаваць надзённыя пытанні навучання i выхавання ў школе. У часопісе сваім вопытам з калегамі дзеляцца вядучыя метадысты і таленавітыя педагогі-наватары, сярод якіх ёсць заслужаныя настаўнікі, выдатнікі адукацыі.

Традыцыйныя рубрыкі часопiса: «Міністэрства адукацыі інфармуе», «Вучэбны працэс», «Методыка і вопыт», «Запрашаем на ўрок», «Пазакласная работа», «Рыхтуемся да тэсціравання», «Рыхтуемся да алімпіяды» і іншыя. У часопісе з’яўляюцца і новыя рубрыкі: «Тэорыя і практыка навучання», «Настаўніцкі семінар», «У дапамогу самаадукацыі», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Займальны матэрыял», «Факультатыўныя заняткі», «Чытаем класікаў» і шэраг іншых. У кожным нумары друкуюцца партрэты беларускіх пісьменнікаў і фотаздымкі памятных літаратурных мясцін. 

«Белая Вежа»это литературно-художественный, духовно-просветительский, научный журнал, учредителями которого являются Союз писателей Союзного государства и Белорусский республиканский литературный фонд. Издание публикует произведения и интервью известных писателей российской и белорусской литературы, а также перспективных молодых авторов. Играет существенную роль в поддержке традиционных ценностей, объединяющих народы Беларуси и России, сохранении их исторической памяти и культурной общности.

Издание состоит из трех разделов: литература, наука и духовность. В первом разделе публикуются произведения российских и белорусских поэтов и прозаиков. Во втором – статьи российских и белорусских ученых по различным аспектам гуманитарного знания. В третьем – статьи на тему нравственного воспитания, укрепления семьи.

Журнал выходит на русском и белорусском языках, предназначен для научной и творческой интеллигенции, а также широкой читательской аудитории. Публикации журнала оказывают методическую помощь учителям, преподавателям, студентам и учащимся в организации учебно-воспитательного процесса.

«Бярозка» штомесячны грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі часопіс для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Часопіс выдаецца са снежня 1924 года. Першапачаткова выходзіў, як «Беларускі піянер». З чэрвеня 1945 года выданне выходзіць пад назваю «Бярозка». У рэдакцыі часопіса гісторыю выдання вядуць ад «Беларускага піянера».

У выданні публікуюцца творы беларускіх і замежных пісьменнікаў, матэрыялы сацыяльнага, культурнага і гістарычнага зместу, якія рознабакова развіваюць асобу чытача, выхоўваюць любоў да родных мясцін, павагу да іншых народаў і нацый, адлюстроўваюць жыццё і дзейнасць падлеткавых арганізацый і рухаў. У часопісе змяшчаюцца мастацкія і журналісцкія творы падлеткаў.

Вядуцца пастаянныя рубрыкі: «Беларуская літаратура» (літаратурная крытыка), «Праектар» (кінааналітыка), «Level 80» (гульнявая крытыка), «Практыкум» (літаратурныя майстар-класы), «Праект» (сацыяльныя майстар-класы), «Ініцыятыва» (сацыяльныя праекты), «Гісторыя поспеху» (інтэрв’ю), «Школа журналістыкі» (журналісцкія матэрыялы для падлеткаў), «Верасок» (празаічныя і паэтычныя творы падлеткаў), «Літаратурныя старонкі» (творы сучасных беларускіх пісьменнікаў) і іншыя.

«Бярозка» – інтэлектуальны падлеткавы часопіс для тых, хто хоча арыентавацца ў сучаснай культурнай прасторы, ведаць мінулае Беларусі і актыўна ўдзельнічаць у сацыяльных і творчых праектах – і ствараць свае.

 

Першы нумар часопіса «Дзеяслоў» выйшаў у верасні 2002 года. У стварэнні новага выдання ўдзельнічалі Барыс Пятровіч (Сачанка), Алесь Пашкевіч, Міхась Скобла, Эдуард Акулін. Асаблівасцю «Дзеяслова» была адмысловая кампрамісная арфаграфія («дзясловіца”), якая выкарыстоўвалася да канца 2009 года.

На старонках «Дзеяслова» друкаваліся Р. Барадулін, Н. Гілевіч, Г. Бураўкін, А. Вярцінскі, У. Някляеў, В. Арлоў, С. Алексіевіч, А. Разанаў, Л. Дранько-Майсюк, С. Законнікаў і іншыя. Шмат увагі часопіс надае публікацыі спадчыны вядомых беларускіх пісьменнікаў В. Быкава, У. Караткевіча, Л. Геніюш, А. Адамовіча.

Творы пачынаючых аўтараў з'яўляюцца ў часопіснай рубрыцы «Дэбют». На старонках «Дзеяслова» дэбютавалі такія вядомыя цяпер аўтары, як А. Базылева, А. Івашчанка, Г. Лабадзенка, А. Кудасава, С. Прылуцкі, В. Рыжкоў, В. Сцебурака, Н. Харытанюк і іншыя. Таксама ў часопісе друкуецца  публіцыстыка, эсэістыка, артыкулы гістарычнай тэматыкі, літаратурная і мастацкая крытыка, асвятляюцца праблемы тэатра, кіно, музыкі.

Пастаянныя раздзелы: «Проза», «Паэзія», «Пераклад», «Дэбют», з’явіліся і новыя рубрыкі: «Бліцкрыт», «Анкета», «Гутаркі з мастакамі», «Дзеяпіс», «Кнігапіс», «ПРАчытанне».

У 2003 годзе рэдакцыя часопіса заснавала ўласную літаратурную прэмію «Залаты апостраф». Штогод яна ўручаецца ў наступных намінацыях: паэзія, проза, дэбют. З 2009 года з'явілася новая намінацыя за «ўклад у сучасную беларускую літаратуру» (прэмія Алеся Усені).

У 2006 годзе часопіс стварыў сваю кніжную серыю – «Бібліятэчка часопіса “Дзеяслоў”». Першая кніга – «Вершnick» Анатоля Івашчанкі.

 

Газета «Літаратура і мастацтва» – выданне з даўнімі традыцыямі. Заснаванае ў 1932 годзе, яно стала пляцоўкай для творчых дыскусій. Зараз гэта штотыднёвік на 16 паласах, заснавальнікам якога з’яўляюцца Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі» і рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом “Звязда”». На старонках газеты распавядаецца пра разнастайныя падзеі культурнага жыцця краіны, асэнсоўваецца сучаснае і мінулае беларускай літаратуры, тэатра, кіно, музыкі, жывапісу і іншых відаў мастацтва. Друкуюцца ў выданні літаратурныя творы і крытычныя артыкулы як вядомых майстроў слова, так і пачынаючых аўтараў. Менавіта ў «ЛіМе» з’явіліся ў свой час першыя творы слынных беларускіх паэтаў і празаікаў Івана Мележа, Івана Шамякіна, Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Яўгеніі Янішчыц, Алеся Разанава. Вялікую цікавасць у чытачоў газеты выклікаюць і іншыя рубрыкі, напрыклад, «Лім-часопіс», «Пісьменнік і час», «Сцяжынамі памяці», «У кантэксце», «Art-кірунак», «Культурная прастора», «Кніжны свет», «Бібліятэчны сшытак», «Альтанка».

Газета «Літаратура і мастацтва» на працягу ўсёй сваёй гісторыі – гэта своеасаблівая візітная картка беларускай культуры, пляцоўка для сустрэч творчых і неабыякавых людзей.

«Маладосць» – штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс, які выдаецца з 1953 года на беларускай мове і друкуе творы беларусіх пісьменнікаў (раманы, аповесці, апавяданні, паэмы,вершы), публіцыстычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, матэрыялы на навуковыя і грамадска-палітычныя тэмы. Існуюць сталыя рубрыкі «Паэзія», «Проза», «Пераклады», «Крытыка». З'явіліся новыя часткі: «Вяртанне», «Cathedra», «Гістфакт». У часопісе ў розны час публікаваліся Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў, Янка Маўр, Іван Мележ, Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, Максім Лужанін, Іван Чыгрынаў, Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Васіль Вітка. Працавалі ў часопісе Янка Брыль, Уладзімір Дамашэвіч, Янка Сіпакоў, Леанід Дайнека, Вячаслаў Адамчык, Мікола Гіль, Міхась Стральцоў, Мікола Аўрамчык, Алесь Жук, Казімір Камейша, Уладзімір Саламаха, Віктар Гардзей і Алесь Бадак. З сучасныхРаіса Баравікова, Алег Грушэцкі, Алесь Карлюкевіч,Алена Масла, Рагнед Малахоўскі, Алесь Марціновіч, Дзяніс Марціновіч, Людміла Рублеўская, Віктар Шніп і шэраг іншых.

Сённяшнi слоган гэтага выдання – «Больш чым часопiс». Існуюць электронная i папяровая версii часопiса, якія дапаўняюць адна адну. Сайт часопіса дзейнiчае на базе сайта выдавецкага дома «Звязда». Там можна аформiць падпiску не толькi на папяровую, але i на PDF‑версiю.

Супрацоўнікі выдання арганізуюць, суправаджаюць і ўдзельнічаюць у шматлікіх праектах. Найперш гэта конкурс бiяграфiчных твораў, прысвечаных пiсьменнiкам XIX стагоддзя, «Слаўная кампанiя: рэАNIMAцыя». Прапанова зыходзiла ад фiлалагiчнага факультэта БДУ. Яшчэ адзiн праект iнiцыяваў Першы Нацыянальны канал Беларускага радыё: конкурс «Бацькаўшчына светлая мая», прысвечаны Году малой радзiмы. Ён адбываўся ў дзвюх намiнацыях: эсэ i паэзiя, у трох узроставых катэгорыях. На працягу 2019 года у кожным нумары друкавалася лепшае з дасланага. «Маладосць» як структура выдавецкага дома «Звязда» з’яўляецца саарганiзатарам мiжнароднага конкурсу маладых пiсьменнiкаў «Першацвет», акрамя таго – iнфармацыйным партнёрам фестывалю «Горад i кнiгі». Штогод супрацоўнiкi часопіса ўваходзяць у журы Рэспублiканскага лiтаратурнага конкурсу для студэнтаў «Аўтограф», якi праводзiцца пад патранатам Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасцi дзяцей i моладзi. Таксама супрацоўнiкi рэдакцыi чытаюць і лекцыі. Навучальная ўстанова можа заказаць любую лекцыю з дзесяцi прапанаваных – а ўзамен трэба прайсцi анкетаванне. Тэмы незвычайныя, напрыклад, «Як прымусiць рэдактара надрукаваць ваш твор? », «Адкуль лезе крэатыў? Кiраўнiцтва па эксплуатацыi», «Майстэрства i мастацтва iнтэрв’ю», «Пра што “Маладосць?”» «Учора i сёння часопiса – мары», «Ад “Маладняка” да “Маладосцi”». Апошняя тэма звязана з праектам «На хвалi часу, у плынi жыцця». Праект здзяйсняецца па iнiцыятыве Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi i ў супрацоўнiцтве з Беларускiм дзяржаўным архiвам‑музеем лiтаратуры i мастацтва i Дзяр­жаўным музеем гiс­торыi беларускай лiтаратуры.

З’яўляецца шмат новых аўтараў і не толькi з лiтаратурнымi творамi, але i з цiкавымi рубрыкамi. Адна з такiх навiнак — «Код паэзii. Узламаць нельга ўтойваць», дзе маладая паэтэса Кацярына Масэ дае майстар-класы па стварэннi паэтычных тэкстаў. Другая — «Маргiналii», у якой перакладчыца Ганна Янкута расказвае, як пры перакладаннi твора можна даведацца пра тое, пра што нiколi б не даведаўся, калi б проста яго прачытаў.

Часопiс «Маладосць» – не проста выданне плюс сайт, гэта культурны цэнтр, вакол якога ўвесь час нешта ўзнiкае i рухаецца.

«Полымя» – найстарэйшы штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выдаецца са снежня 1922 года на беларускай мове ў Мінску. Ля вытокаў стварэння стаялі Якуб Колас і Янка Купала. Часопіс публікуе прозу, паэзію, публіцыстыку, крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі і пераклады. Часопіс узнагароджаны ордэнам «Знак Почёта».

Вакол часопіса аб'ядналіся найстарэйшыя беларускія пісьменнікі, якія ў 1927 годзе ўтварылі літаратурную арганізацыю «Полымя» (Я. Купала, Я. Колас, А. Гурло, Т. Гартны). Рэдакцыя прыцягвала да супрацоўніцтва таксама ўдзельнікаў літаратурных арганізацый «Маладняк» і «Узвышша». Пачынаючы з 1934 года «Полымя» – орган Саюза пісьменнікаў Беларускай ССР.

Першыя дзесяць год (да 1932) часопісам кіравала рэдакцыйная калегія, у склад якой ўваходзілі Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Усевалад Ігнатоўскі, Вульф Нодэль. У 1932 годзе першым рэдактарам быў прызначаны Платон Галавач і часопіс пачаў называцца «Полымя рэвалюцыі». У 1933 годзе рэдактарам выдання стаў Міхаіл Лынькоў. У гады Вялікай Айчыннай вайны часопіс не выходзіў. У 40–50-я гады часопіс адраджаўся, як адраджалася і жыццё. Былі апублікаваны такія раманы, як «Людзі на балоце», «Птушкі і гнёзды», «Сэрца на далоні» і іншыя. Гэтыя творы адлюстроўвалі лепшыя бакі жыцця, паказвалі чалавека з уласцівымі яму дабрынёй і высокімі маральнымі якасцямі. Далей літаратура станавілася больш анталагічнай, быційнай, філасофскай. На старонках часопіса з’яўляюцца творы Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Уладзіміра Караткевіча, Андрэя Макаёнка. І сёння для вялікай колькасці маладых пісьменнікаў «Полымя» па-ранейшаму застаецца стартавай пляцоўкай.

На сённяшні дзень творчы калектыў імкнецца годна захаваць здабыткі часопіса, традыцыі беларускай літаратуры, не забываючы тых пісьменнікаў, якія сталі сапраўднай легендай яшчэ ў ХХ стагоддзі, паказвае першаснасць творчай асобы, якая працуе на карысць грамадства.

Часопіс «Роднае слова» пачаў выходзіць у студзені 1988 года як штомесячнае навуковае і метадычнае выданне для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. Першапачатковая назва – «Беларуская мова і літаратура ў школе». У 1992 годзе перарэгістраваны як «Роднае слова». Уключаны ў Пералік навуковых выданняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь для друкавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па філалагічных навуках, мастацтвазнаўстве, культуралогіі, педагогіцы. Навуковае і метадычнае выданне для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. На старонках часопіса дзеляцца вопытам, арыгінальнымі ідэямі і цікавымі знаходкамі вядучыя педагогі краіны, друкуюцца артыкулы па літаратуразнаўстве і мовазнаўстве, матэрыялы па сусветнай і нацыянальнай культуры.

Аўтары і чытачы часопіса «Роднае слова» – вядомыя навукоўцы, аспіранты і дактаранты Беларусі і замежжа (Украіны, Балгарыі, Славакіі, Кітая, Японіі), выкладчыкі ВНУ, настаўнікі гімназій, ліцэяў, школ, бібліятэкары і супрацоўнікі музейных устаноў. На сённяшні дзень рэдакцыя супрацоўнічае з 32 аспірантамі з Кітайскай Народнай Рэспублікі. За тры дзясяткі гадоў выданне змясціла больш за 10 тысяч матэрыялаў. Часопіс спрыяў і спрыяе прафесійнаму станаўленню многіх айчынных навукоўцаў.

Часопіс «Роднае слова» з’яўляецца тройчы лаўрэатам Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў масавай інфармацыі «Залатая літара» ў намінацыі «Лепшыя матэрыялы навуковай і навукова-папулярнай тэматыкі» і «Лепшы часопіс навуковай і навукова-папулярнай тэматыкі».

З верасня 2011 года установай рэалізоўваецца праект па выданню кніг аб старажытных беларускіх родах серыі «Летапіс беларускай шляхты» аўтара А. Статкевіча-Чабаганова, якія распаўсюджаныя ў бібліятэкі розных краін свету: Расіі, Літвы, Эстоніі, Польшчы, Чэхіі, Балгарыі, Славеніі, Сербіі, Славакіі, Венгрыі, Швецыі, ЗША і іншыя.

«Роднае слова» – выданне на старонках якога публікуюцца літаратурна-крытычныя матэрыялы пра творчасць знакамітых айчынных і замежных пісьменнікаў; мовазнаўчыя даследаванні па гісторыі беларускай мовы, функцыянаванні яе ў сучасным грамадстве; адлюстроўваюцца вопыт і дасягненні педагогаў краіны; друкуюцца матэрыялы для падрыхтоўкі да алімпіяд па беларускай мове і літаратуры, цэнтралізаванага тэсціравання. У часопісе змешчаныя навукова-папулярныя артыкулы аб нацыянальнай і сусветнай культуры (тэатральнае і кінамастацтва, гісторыя архітэктурнага, выяўленчага і музычнага мастацтва, фальклорныя традыцыі беларускага народа і народаў свету, матэрыялы аб экспазіцыі рэспубліканскіх музеяў); публікацыі краязнаўчай тэматыкі, з гісторыі старажытных беларускіх родаў, якія спрыяюць патрыятычнаму і ідэалагічнаму выхаванню моладзі.

Матэрыялы ў часопіс падбіраюцца ў адпаведнасці прыярытэтамі нацыянальнай адукацыі і культуры, навучальнымі праграмамі па беларускай мове і літаратуры для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, каляндарна-тэматычным планаваннем, з улікам календара знамянальных дат і падзей Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Часопіс належыць да тых перыядычных беларускамоўных выданняў гуманітарна-асветніцкага кірунку, якія істотна ўплываюць на станаўленне нацыянальнай самасвядомасці, далучэнне маладога пакалення да беларускай і сусветнай духоўна-культурнай спадчыны.


По страницам педагогических журналов

В настоящее время издается множество интересных педагогических журналов, газет, приложений к ним. Бывает очень трудно сориентироваться в их безграничном количестве. Педагогическая периодика, представленная в фондах библиотеки ИРО, насчитывает более 50 журналов, которые охватывают проблемы методики обучения и воспитания, новое в педагогической науке и практике, рассматривают современные проблемы семьи и детства, предлагают сценарные материалы для проведения школьных и внеклассных мероприятий, а также журналы, которые будут полезны для подготовки к учебным занятиям.

Мы рассчитываем, что журналы, которые выписывает библиотека будут интересны учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования. Надеемся, что наша выставка on-line поможет Вам быстро найти актуальную информацию и не пропустить интересные и необходимые для Вашего успеха материалы.

Предлагаем Вашему вниманию периодические издания, в которых освещаются наиболее общие вопросы образования. Информация дана по алфавиту названий и содержит краткую характеристику каждого издания.

 

Журнал”Адукацыя і выхаванне” - навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс, які ўваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагогіцы, псіхалогіі і філасофіі адукацыі.

Мэтавая аўдыторыя: навукова-педагагічныя работнікi, арганізатары і кіраўнікi навучальна-выхаваўчага працэсу ва ўстановах адукацыі, педагогi-практыкi. У часопісе друкуюцца матэрыялы, якія адлюстроўваюць сучасны стан і тэндэнцыі развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі, асвятляецца перадавы айчынны і замежны вопыт.

Асноўныя тэматычныя напрамкі — дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі і навукі, навукова-тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя асновы функцыянавання і развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі і выхавання, падрыхтоўка і атэстацыя навуковых і навукова-педагагічных работнікаў і педагагічных кадраў, дзейнасць і развіццё ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, рэалізацыя бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь.

Рубрыкі часопіса: “Адукацыя ў інфармацыйным грамадстве”, “Профільнае навучанне”, “Партфоліа намесніка дырэктара”, “Эфектыўны менеджар: самаадукацыя, самаўдасканаленне, самаразвіццё”, “Эксперыменты і інавацыі ў адукацыі”, “Кіраванне якасцю ва ўстанове адукацыі”, “Актуальныя пытанні педагогікі і псіхалогіі”, “Навуковыя публікацыі па выніках дысертацыйных даследаванняў”, “У дапамогу даследчыку: метадалагічны семінар”, “Партрэт адукацыйнай установы”, “Параўнальная адукацыя”, “Педагагічная скарбонка”, “Праблемы кантролю ведаў”, “Станаўленне асобы», “Асаблівыя дзеці: на шляху да інклюзіі”, “Кампетэнтна аб прафарыентацыі”, “Падрыхтоўка кадраў”, “Адукацыя праз усё жыццё”, “Навука: ідэі, прапановы”.

 


Журнал “Веснік адукацыі” - научно-практический и информационно-методический журнал. Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим наукам.

Главная задача журнала – обеспечение работников образования, педагогов и руководителей школ значимой информацией о реформировании и развитии системы образования, конкретными рекомендациями по реализации стоящих перед ними задач. В журнале обсуждаются острые проблемы обучения и воспитания детей и подростков, в том числе и трудных, освещаются зарубежный опыт и творческие находки педагогов республики, публикуются разъяснения к нормативным документам Министерства образования. На страницах издания рассматриваются вопросы повышения качества образования, организации работы классного руководителя, школьной библиотеки и др.

Основные рубрики: “Навука і практыка”, “ Навуковыя даследаванні”, “Якасць адукацыі”, “Вучэбнае кнігавыданне: пошукі і набыткі”, “Прафарыентацыйная работа”, “Дашкольнік – будучы вучань”.

 


 

Журнал “Весці БДПУ”. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія научно-методический рецензируемый, ежеквартальный журнал, издается с июня 1994 г.  Журнал включен в перечень изданий  ВАКа Республики Беларусь.

 Решение задач, поставленных перед журналом, осуществляется через содержание аналитических материалов и эмпирических исследований. Основу аналитических материалов составляют концептуальные и методологические обоснования проблем в области психолого-педагогических, филологических, литературоведческих наук. Авторский коллектив журнала составляет научная общественность БГПУ и других вузов Республики Беларусь, в нем печатаются материалы ученых ближнего и дальнего зарубежья.

Рубрики журнала: “Педагогіка”, “Псіхалогія”, “Філалогія”, “Літаратуразнаўства”.

 

 


Журнал Директор школы –  профессиональное издание для руководителей общеобразовательных учреждений. Редакция журнала объединяет настоящих профессионалов своего дела: директоров школ, экспертов-консультантов сферы образования, учителей. Авторы журнала – это люди, сплоченные общими задачами и общими идеями, призванными помогать читателям ориентироваться в сложной и очень интересной жизни современной школы.

Тематика журнала — управление в образовании. Цель журнала – поддержка директоров школ как управленцев, лидеров, педагогов.

Каждый номер содержит интервью, статьи, аналитику об организации учебного  процесса, воспитательной работе, дополнительном образовании, уровне подготовки учителей,  аттестации и повышении квалификации.

Журнал не ограничивает свою миссию только информационно-аналитической деятельностью. Один из проектов журнала «Директор школы» – Всероссийский конкурс «Директор школы», охватывающий большинство школ российских регионов и выявляющий управленческий опыт решения различных проблемных ситуаций в школах. Издается журнал с 1993 года и распространяется по подписке во всех регионах России и странах СНГ. Начиная с 2011 г. журнал предлагает оформление электронной подписки. Подписчики электронной версии получают журнал в любом удобном для них формате  для чтения на компьютере, с помощью электронной книги, смартфона, iPhone и  iPad.

Рубрики журнала: “Письмо редактора”, “Образовательная политика”, “Искусство управления”, “Организация учебного процесса”, “Воспитание и дополнительное образование”, “Школа и родители”, “Экономика и право”, “Персона грата”, “Уроки здоровья”.


Журнал “Директор школы, гимназии, лицея” - ежемесячный профессиональный практический журнал готовых решений для руководителя. Издается с 2012 года и является ведущим в Беларуси. Журнал освещает новости законодательства и комментарии экспертов, организация бизнес-кампаний и другие вопросы внебюджетной деятельности, оплата труда, алгоритмы действий, опыт коллег, организация питания, охрана труда, пожарная безопасность, аттестация педагогических работников, закупки, типичные нарушения, работа с детьми в СОП, кадры и делопроизводство, вопросы-ответы, образцы и формы документов.

На журнал можно оформить электронную подписку. Дополнительно в электронном формате журнала  - обзоры и комментарии законодательства с активными ссылками на упоминаемые НПА в привязке к базе «Эталон-online». Более 200 аналитических материалов текущей деятельности, полезных рекомендаций и примеров из опыта работы. Более 300 образцов и форм документов для скачивания в редактируемом формате и готовых для применения в работе. Удобный поиск облегчает работу. Также система тегирования позволяет по одному клику создать любую интересующую подборку материалов. Ознакомиться с тематикой журнала и оформить подписку можно на сайте www.edsh.by.

Рубрики журнала: “Органайзер директора”, “Новое в законодательстве”, “Нормативные документы”, “Кадры и делопроизводство”, “Вопрос - Ответ”, “Справочная  информация”.


«Информатика и образование»  – рецензируемый научно-методический журнал, освещающий широкий круг вопросов использования информационных технологий в образовании и методики преподавания информатики.

Научная концепция журнала предполагает обмен опытом, современными достижениями и результатами национальных и международных исследований в области информатизации образования, методики преподавания информатики на разных уровнях образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. К публикации в журнале приглашаются российские и зарубежные учёные, а также педагоги-практики, проводящие научные исследования и практическую работу указанных выше областях.

 Основные рубрики журнала: “Педагогический опыт”, ”ИКТ в предметной области”, ”Информатизация образования”.

 

 


Научно-методический журнал "Методист" предназначен методистам всех уровней, завучам школ, техникумов, работникам дошкольного образования, дополнительного образования взрослых и детей. Издание посвящено практике и методике организации исследовательской работы учащихся в естественно-научных и гуманитарных областях. В журнале публикуются материалы по проблемам психолого-педагогического сопровождения исследовательской деятельности дошкольников, учащихся средней школы и студентов, а также проблемам организации различных научных мероприятий (семинаров, мастер-классов, экспедиций и др.)

Рубрики журнала: “Актуальная рубрика”, ”Система повышения квалификации”, “Муниципальная методическая служба”, “Дополнительное образование и воспитание детей”, “Профессиональное образование”, “Школа”, “Дошкольное образование”.

 


Минская школа сегодня — методический и практический журнал для педагогов и руководителей учреждений образования. Статьи публикуются на русском и белорусском языках. На страницах издания раскрываются суть и концепция современного отечественного образования, публикуются эксклюзивные репортажи, интервью со специалистами сферы образования, актуальная информация о состоянии дел в сфере образования. Все публикации в журнале имеют практико-ориентированный характер. В каждом номере печатаются материалы, адресованные педагогам и администрации школ, гимназий, лицеев, колледжей и дошкольных учреждений, а также сотрудникам учреждений дополнительного образования детей.

Основные рубрики: “Новости и события”, “Личность”, “Приёмная руководителя”, “Мнение специалиста”, “Методкабинет”, “Мир ИТ”, “Кабинет психолога”, “Будьте здоровы!”, “После уроков”, “Мастер-класс”, “Малышок”, “Воспитательная работа”, “Классному руководителю”, “Презентация”, “Мнение специалиста”, “Зарубежный опыт” и др. Для классных руководителей, организаторов досуга учащихся и организаторов летнего отдыха детей регулярно публикуются материалы практической направленности в рубриках “Лето! Ах, лето...” и “К праздникам”.


 

Научно-педагогический журнал Народная асвета издаётся с 1924 года и освещает вопросы педагогической теории и практики, организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной, средней, специальной и высшей школах, детских внешкольных учреждениях, подготовки и повышения квалификации педагогических работников, деятельность учреждений и органов образования. Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований. Материалы публикуются на белорусском и русском языках. На сайте журнала www.n-asveta.by/dadatki/2020/ представлены электронные приложения к опубликованным материалам.

В издании представлены следующие рубрики: “Стратэгія развіцця”, “Навукова-метадычная платформа”, “Адміністрацыйны партфель”, “Адукацыйная медыяпрастора”, “Сацыяльна-эканамічны форум”, “Банк методык і тэхналогій”, Педагагічная ассамблея “Народнай асветы”, “Энцыклапедыя ”Школы Беларусі”, “Кафедра выхавання” и др.


 

Народное образование” - это издание энциклопедического типа. Журнал издаётся с 1803 года и был основан императором Александром  І.

Каждый выпуск – это тематический альманах, охватывающий широкий спектр современных проблем образовательной практики и педагогической науки. Это самый полный журнал об организации, управлении, изменениях, происходящих в сфере образования, новых технологиях и методах обучения, новых программах и учебниках, статьи о проблемах образования и воспитания, об опыте участия родителей в управлении школой. Аудитория журнала – администраторы в системе образования, руководители школ и других учебных заведений, педагоги и психологи, студенты, школьники и родители и все неравнодушные люди, кому интересны вопросы обучения и воспитания детей. В своей работе редакция журнала использует Справочную правовую систему Консультант Плюс. Статьи в журнале содержат авторские аннотации и ключевые слова.

Рубрики: “Образовательная политика”, “Управление образованием”, “Технология и практика обучения”, “Школа и воспитание”, “Жизнь в профессии” и др.


Педагогическая наука и образование - ежеквартальный научный журнал издается с октября 2012 года. Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим и психологическим наукам, а также по научному направлению социальная философия (философские науки). Цель журнала – оперативное и системное информирование научной и педагогической общественности о важнейших результатах фундаментальных и прикладных научных изысканий в области педагогики, психологии и образовательной практики.

В журнале публикуются материалы по философии и психологии образования, рассматриваются научные основы организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, эстетического воспитания, вопросы методики и методологии развития образования, социализации и воспитания личности, теории и практики развития научных школ, инклюзивного образования и др.

В издании представлены следующие рубрики: “Психолого-педагогические исследования”, “Содержание образования”, “Информационно-образовательные ресурсы”, “Дошкольное образование”, “Социализация и воспитание личности”, ”Инклюзивное образование”.


Руководитель учреждения дошкольного образования  - лёгкий в понимании, удобный в использовании, грамотный в решениях  профессиональный практический журнал. Журнал освещает новости законодательства и комментарии экспертов, вопросы внебюджетной деятельности дошкольных образовательных учреждений, практический опыт коллег, организация питания, охрана труда, пожарная безопасность, аттестация педагогических работников, закупки, типичные нарушения, трудовые отношения, вопросы-ответы, образцы и формы документов.

Издаётся журнал как в печатном, так и в электронном формате. Ознакомиться с тематикой журнала и оформить подписку можно на сайте www.erudo.by.

Преимущества журнала для читателей:

- от 10 прикладных статей;

- от 15 ответов на вопросы читателей;

- от 15 новостей законодательства с комментариями;

- более 300 редактируемых образцов документов по делопроизводству с комментариями, доступных подписчикам для скачивания на сайте www.erudo.by в разделе «Образцы и формы документов»

Рубрики журнала: “Органайзер заведующего”, “Интервью”, “Нормативные документы”, “Текущая деятельность”, “Трудовые отношения”, “Вопрос - Ответ”, “Школа управления”, “Справочная  информация”.

 


 

Современное образование Витебщины- научно-практический журнал, учредителем которого является учреждение образования “Витебский государственный университет имени П.М. Машерова”. Журнал выходит с периодичностью 1 раз в квартал на русском и белорусском языках.

Журнал включает в себя следующие основные рубрики: “Региональная политика и управление в образовании”, “Инновационный проект”, “Наука – практике”, “Современная образовательная среда”, “Мастер-класс” и другие рубрики, рассматривающие актуальные вопросы современной системы образования.

 

 

 

 


Управление дошкольным образовательным учреждением - журнал для руководителей дошкольного образования, специалистов органов управления образованием и методических служб, старших воспитателей, директоров школ, преподавателей колледжей и вузов, студентов.

“Управление ДОУ” — это современный педагогический журнал, неиссякаемый источник научной и практической информации в области современного управления образованием; союзник в решении управленческих задач; консультант по юридическим, правовым и социальным вопросам управления; помощник в вопросах психологии управления и кадрового менеджмента. Качество дошкольного образования — это категория, отражающая степень соответствия реальных образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Здесь на первое место выходят компетентность, мастерство, профессионализм педагога. Строгие требования предъявляются и к руководителю образовательной организации. Управленец новой формации — человек, глубоко понимающий тенденции развития образовательного процесса, свою роль и место в нем, обладающий гностическими, методическими, исследовательскими, проектировочными умениями, рефлексией, особым видением ребенка в процессе развития, способный к самообразованию. 

Рубрики журнала: “Основы педагогического менеджмента”, “ФГОС дошкольного образования”, “Работа с кадрами, нормативные и правовые материалы”, “Хозяйственная деятельность”, “Правовой всеобуч”, “Судебная практика”, “Педагогика ДОУ”, “Палитра мастерства” и др.

 


Школьные технологии профессиональный журнал для технологов учебного дела, школьных завучей, методистов, преподавателей системы образования всех уровней. Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по группе научных специальностей – педагогические науки.

Основные рубрики журнала: “Социокультурные и педагогические контексты в технологизации”, “Концепции, мордели, проекты”, “Внедрение и практика”, “Педагогическая техника”, “Экспертиза, измерения, диагностика”.

 

 

 


 Анонсы, акции 

     Дары – дань уважения читателей библиотеке, её миссии и месту в обществе. Дары являются одним из дополнительных источников пополнения фонда библиотеки путём безвозмездной передачи. 
    Мы очень благодарны Батуриной И.Г., Жук В.И., Зеньковой Л.В., Зязюлькину П.В., Лазинской О.В., Ситниковой И.А., Слепцовой Л.Ю., Тарарышко С.И., которые приняли участие в акции «Подари интересную книгу библиотеке и себе». 
    Все подаренные издания займут достойное место в фонде нашей библиотеки и будут доступны любому её пользователю. Информация о поступивших дарах отразится в карточных и электронном каталоге библиотеки.
    Библиотека с благодарностью принимает дары от своих читателей - ценителей и любителей книги.• заинтересованному педагогу
примерное календарно-тематическое планирование по следующим предметам: английский язык; астрономия; беларуская мова і літаратура; биология; всемирная история; география; информатика; история Беларуси; математика; медицинская подготовка; начальная школа; немецкий язык; обществоведение; русский язык и литература; физика; химия
• информационно-библиографические материалы библиотеки ВО ИРО
 аннотированный тематический  указатель литературы «Эффективные технологии психолого-педагогического сопровождения личности обучающегося»

библиографический указатель литературы "Энерго- и ресурсосбережение как образ жизни"
 

Библиографический список литературы "Проблема одарённости: от теории к практике"

Библиографический список литературы "Качество образования: управление, достижения, проблемы"

Библиографический список литературы "Тьюторское сопровождение современного образования" 

Библиографический список литературы "Профильное обучение: опыт, проблемы, перспективы"

Библиографический список литературы "Квалификационная аттестация как фактор профессионального роста педагога"

Библиографический список литературы "Исследовательская деятельность в дошкольном учреждении и школе: опыт, поиски, решения"

Библиографический список литературы "Малокомплектная сельская школа: проблемы и пути решения в современной образовательной ситуации"