БЕЛАРУСКАЯ МОВА

5 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Лексічнае значэнне слова

Урок метадыста ВАІРА В.Л.Паўсцяной

https://youtu.be/5lG2hu0hopY

 
Лексічнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы

Урок настаўніка ДУА "Гімназія №2 г.Віцебска" В.М.Каламійцавай

https://youtu.be/sR0Mwm3Wd10 

 
Сінонімы

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №2 г.Паставы" Т.М.Захарэвіч

https://youtu.be/Hh5B2sb5Sj0 

Урок настаўніка ДУА "Глыбоцкая раённая гімназія" М.Б.Лукашэвіч

https://yadi.sk/i/d4g_vGBQl9s5LA 

 
Устарэлыя словы і неалагізмы 

Урок настаўніка ДУА "Бароўская сярэдняя школа Лепельскага раёна" Л.Г.Семілетавай

https://youtu.be/_MxsYOhpfoI 

 
Прамое і пераноснае значэнне слова

 Урок метадыста ВАІРА В.Л.Паўсцяной

https://youtu.be/srpmaMfULcE 

 
Антонімы

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №15 г.Віцебска" Л.У.Гарновай

https://youtu.be/4eWxybYQSME 

 
Паняцце пра фразеалагізмы

Урок метадыста ВАІРА Т.Г.Сарокі

https://youtu.be/eYLbtr3nmQ0 

 
Запазычаныя словы

Урок настаўніка ДУА "Кіраўская сярэдняя школа Віцебскага раёна" В.М.Зялені

https://youtu.be/1u-SdNgZuog 

 

 

6 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Асабовыя займеннікі

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №2 г.Віцебска" А.У.Шамковай

https://youtu.be/gm2YtFFaKeE 

 
Займеннік як часціна мовы

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №5 г.Віцебска" А.П.Стрыжак

https://youtu.be/AAZIJX-RpcE 

Урок настаўніка ДУА “Кушлікоўская дзіцячы сад-базавая школа Полацкага раёна” А.Ф.Кузьміч

https://youtu.be/i7wVnVaXaXs 

 
Указальныя і азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Дуброўна" К.Ю.Іўкінай

https://yadi.sk/d/eLAF978r-YG0ag 

 
Няпэўныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №2 г.Дуброўна" Т.У.Верам'ёвай

https://yadi.sk/i/moS33xFFkU1qmw 

 
Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Гарадка" В.М.Зязюлі

https://drive.google.com/file/d/1w p7_YOvt_bPp55B0pvdYpT ABdAkP2fHY/view

 
Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Дуброўна" А.Г.Чамуракі

https://yadi.sk/d/ScqIDTeUTwuOIQ 

 
Зборныя лічэбнікі

Урок настаўніка ДУА "Расонская сярэдняя школа імя П.М.Машэрава" З.С.Сямёнавай

https://youtu.be/oQMSeElJd2g 

 
Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

Урок метадыста ВАІРА Т.Г.Сарокі

https://youtu.be/7eJBMXNzO-k 

 

 

7 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Злучнік як службовая часціна мовы

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №5 г.Віцебска" С.У.Ламакінай

https://youtu.be/_OlDABOdLGs 

Урок метадыста ВАІРА Т.Г.Сарокі

https://youtu.be/bY9eBWxPBFo 

 
Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, паўторныя, парныя злучнікі    
Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №5 г.Віцебска" С.У.Ламакінай

https://youtu.be/2dYUMKlK5J0 

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Гарадка" Л.М.Суднік

https://youtu.be/YWQulcSaA4g 

 
Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў

 

 
Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sYvcD0RxCA 
Правапіс часціц. Марфалагічны разбор часціцы

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №2 г.Дуброўна" C.А.Таркачовай

https://yadi.sk/i/xc4UoVQ_x_cYOw 

 

 

8 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Адасобленыя дапаўненні, іх інтанаванне, знакі прыпынку

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №2 г.Верхнядзвінска" С.Т.Антановіч

https://yadi.sk/d/B2be3-UFrkysXA 

 
Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку ў іх

Урок настаўніка ДУА "Гімназія №4 г.Віцебска" К.А.Жбанковай

https://youtu.be/7sWu4KilOas

 
Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх

Урок настаўніка ДУА "Глыбоцкая раённая гімназія" М.Б.Лукашэвіч

https://yadi.sk/i/KLrrOQTEfq4VHA 

 
Параўнальны зварот. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах

Урок настаўніка ДУА "Сярэдняя школа №1 г.Дуброўна" Л.А.Калягі

https://yadi.sk/i/89Vlk2MZcTKjUg 

 

 

9 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

Урок настаўніка ДУА "Гімназія №1 г.Віцебска імя Ж.І.Алфёрава" А.Ю.Прымшыц

https://www.youtube.com/watch?v=UIwt-Uw6xrc&feature=youtu.be 

 
Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

Урок настаўніка ДУА "Браслаўская гімназія" А.У.Сіўко

https://youtu.be/XX_k2G7Efsk 

 
Эпіграф

Урок настаўніка ДУА "Расонская сярэдняя школа імя П.М.Машэрава" Т.Ю.Пальчэўскай

https://youtu.be/eKS3OMFfY7A 

 
Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме

Урок настаўніка ДУА "Расонская сярэдняя школа імя П.М.Машэрава" Т.Ю.Пальчэўскай

https://youtu.be/eZi8GYI7DoE 

 
Нормы літаратурнага вымаўлення 

 

 
Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі    

 

10 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Спражэнне дзеясловаў  

http://www.movananova.by/za niatki/gramatyka-sprazhenne-dzeyaslovau-videa.html

 

Часціцы   http://www.movananova.by/za niatki/teoryya-i-praktyka-movy-chascicy.html

 

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў

Урок настаўніка ДУА "Браслаўская гімназія" Н.М.Мацюкевіч

https://youtu.be/luqIafhXcJM 

https://www.youtube.com/watch?v=7sYvcD0RxCA

https://www.youtube.com/watch?v=J0OvF-zQzkw

https://www.youtube.com/watch?v=8d3rx-wbTfk 

http://www.movananova.by/ zaniatki/gramatyka-dzeeprysloue-videa.html

Прыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады прыслоўяў па значэнні. Утварэнне форм ступеней параўнання якасных прыслоўяў. Утварэнне і правапіс прыслоўяў

Урок настаўніка ДУА "Бабініцкая сярэдняя школа Аршанскага раёна" І.М.Арловай

https://www.youtube.com/watch?v=YPg2Hu7GRxw&feature=youtu.be 

 

Прыназоўнік, злучнік як службовыя часціны мовы 

Урок настаўніка-метадыста ДУА "Гімназія №2 г.Оршы" Л.В.Сякацкай

https://cloud.mail.ru/public/4iS4/9zuMeGHns

https://coreapp.ai/app/preview/ lesson/5e982412cb5413754b29de42 

https://coreapp.ai/app/player/ lesson/5e95dfdc887bbee41d91e331/2 

 

Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц. Выклічнік. Правапіс часціц і выклічнікаў. Ужыванне часціц не, ні і іх правапіс з рознымі часцінамі мовы

Урок творчай групы настаўнікаў ДУА "Сярэдняя школа №20 г.Оршы"

https://yadi.sk/i/gNpQpm9Ez3H9Kg 

 

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
Урок настаўніка "Сярэдняя школа №21 г.Оршы" В.І.Відзевіч
 

 

 

11 клас

Назва тэмы Відэакантэнт, распрацаваны спецыялістамі адукацыі Віцебскай вобласці Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак, ужыванне, знакі прыпынку

Урок настаўніка ДУА “Сярэдняя школа № 14 г.Полацка” Г.П.Алексінай

https://drive.google.com/file/d/1MLFCWjtn 9PkxbA9IMNpOJcw52MRRDO4H/view

 
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак

Урок падрыхтаваны творчай групай настаўнікаў ДУА “Сярэдняя школа №10 імя У.М.Азіна г.Полацка”

https://drive.google.com/file/d/1AfRACEWmbfX MGCYkzQZZ9mS1I29vimjT/view?usp=sharing 

 
Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку

Урок настаўніка ДУА "Глыбоцкая раённая гімназія" Т.Ф.Барткевіч

https://yadi.sk/i/zHItGO9IsQiFrw 

 
Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці складаных сказаў рознай будовы і прызначэння

Урок настаўніка ДУА "Браслаўская гімназія" В.І.Чэркас

https://youtu.be/O0Uem77v_lY